Regulamin

CENNIK ŁOWISKA KARPIOWEGO „POGALEWO”

(obowiązuje od 01.01.2021)

 

REZERWACJE


1. Formularz rezerwacyjny

 

http://lowiskopogalewo.pl/kontakt.php 

 

Rezerwacje poprzez formularz rezerwacyjny można składać 24h/dobę - decyduje kolejność otrzymanego formularza.


 

2. Telefonicznie

 

Sylwia Drelichowska tel. 603534653

 

Kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00 - 18:00, poza tymi godzinami preferowany kontakt SMS bądź mailowy.

 


REGULAMIN ŁOWISKA „POGALEWO”

(obowiązuje od 01.01.2021)

 

I REZERWACJE

 1. 1. Rezerwacji stanowisk można dokonać  całodobowo przez formularz kontaktowy/rezerwacyjny, adres e-mail. Telefonicznie w godzinach od 10:00 - 19:00 pod numerem 603534653.
 2. 2. W treści rezerwacji należy podać imiona i nazwiska osób wędkujących, numer telefonu, datę przyjazdu, datę wyjazdu, numer stanowiska, informację dodatkowe (rezerwacja domku/rezerwacja pontonu).
 3. 3. Każda rezerwacja musi być potwierdzona poprzez e-mail zwrotny lub kontakt telefoniczny/sms.
 4. 4. Do wędkowania wydzielonych zostało tylko 5 dwuosobowych stanowisk. Na każdym stanowisku znajduje się domek, z możliwością jego wynajęcia.
 5. 5. Rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowiska - dwie osoby łowiące. Dopuszczony jest przyjazd w trzy osoby łowiące na jedno stanowisko (max 6 wędek). W takiej sytuacji nie ma dopłaty za trzecią osobę. Opłacie podlega stanowisko dwuosobowe - 160zł/doba.
 6. 6. Rezerwacja musi zostać w całości opłacona najpóźniej 30 dni przed przyjazdem.W przypadku braku wpłaty na 30 dni przed terminem rezerwacja zostanie anulowana. W przypadku rezerwacji całego łowiska, majówki i innych długich weekendów właściciel łowiska może wymagać wcześniejszej wpłaty.
 7. 7. Osoba rezygnująca z rezerwacji ma obowiązek niezwłocznie powiadomić o tym fakcie telefonicznie, bądź poprzez wysłanie wiadomości sms na numer telefonu przeznaczony do rezerwacji. Brak odwoływania rezerwacji będzie skutkował brakiem możliwości dokonywania rezerwacji łowiska za zasadach ogólnych. Rezerwacje można odwołać najpóźniej do 30 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku przekroczenia tego terminu zwrot wpłaty za rezerwacje nie będzie możliwy.
 8. 8. W przypadku gdy rezerwujący stanowisko nie stawi się na łowisku w zarezerwowanym przez siebie terminie i nie poinformuje wcześniej o rezygnacji z wędkowania w wyznaczonym terminie, wówczas opłata za wędkowanie nie będzie zwracana.
 9. 9. Doba trwa od godziny 11:00 do godziny 10:00 dnia następnego.

 

II REGULAMIN 

 1. 10. Wszystkie ryby objęte są całkowitą ochroną, obowiązuje zasada "złów i wypuść".
 2. 11. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach, maksymalnie na trzy wędki/os (6 wędek stanowisko),  stanowiska wydzielone są stałymi markerami na wodzie.
 1. 12. Wymagane jest posiadanie:

-   odpowiedniego sprzętu karpiowego służącego do połowu karpi, zakaz wędkowania na sprzęt przeznaczony do łapania na tzw. feeder, method feeder

-   dużego podbieraka o rozstawie ramion minimum 1m,

-   środka antyseptycznego do odkażania ran, każdej wyholowanej rybie należy zdezynfekować ranę po haczyku jak i inne zauważone otarcia (środek można nabyć na łowisku)

-   maty karpiowej / kołyski -  transportowanie ryb w celu odhaczenia, wypuszczenia czy sfotografowania dozwolone jedynie w macie,

-   środka pływającego (ponton lub niewielka łódka) należy korzystać z niego w przypadku zaparkowania ryby w zaczepie,

-   zestawy karpiowe z bezpiecznych klipsem, lub centryczne przelotowe bezpieczne,

-   żyłek o średnicy co najmniej 0,35mm.

 1. 13. Na łowisku dozwolone jest:

-   używanie środków pływających przez cała dobę w obrębie swojego stanowiska na własną odpowiedzialność, obowiązkowo w kamizelce ratunkowej,

-   korzystanie z łódek zdalnie sterowanych,

-   nęcenie pelletem, kulami proteinowymi, stick mix’ami, konopią i orzechem tygrysim,

-   stawianie markerów na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska

-   używanie haków z zadziorem, mikrozadziorem, jak i bezzadziorowych.

 1. 14. Na łowisku zabrania się:
 2. -   używania własnej kukurydzy, oraz gotowej kupnej - paczkowanej. Dozwolone jest używanie wyłącznie kukurydzy zamówionej na łowisku. Kukurydza jest darmowa. Kukurydzę należy obowiązkowo zamówić poprzez wysłanie SMS na numer 603534653 (ten sam numer co przy rezerwacji łowiska). Obowiązują limity dobowe, uzależnione od pory roku.

-   stosowania plecionek jako linki głównej

-   stosowania przyponów strzałowych oraz lead corów.

-   siłowego holowania ryb.

-   nęcenia twardymi, źle przygotowanymi orzechami tygrysimi.

-   fotografowania złowionych ryb na stojąco - dozwolone jest wyłącznie nad matą.

-   wędkowania metodą inną niż włosową (spinning, method feeder, feeder, spławik, łowienie “na żywca

-   wypływania poza obręb swojego łowiska bez zgody właściciela łowiska i osób wynajmujących inne stanowiska.

 1. 15. Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli sprzętu oraz zestawów końcowych łowiącego w przypadku zastrzeżeń.
 2. 16. Złowionych ryb nie wolno przetrzymywać, należy je wypuszczać zaraz po sesji zdjęciowej.
 3. 17. Ryby wyjątkowo słabe, zranione, z oznakami choroby, ranami lub krwawiące z pod pokrywy skrzelowej należy przechować i niezwłocznie pokazać obsłudze łowiska.

 

III PRZEPISY PORZĄDKOWE 

 1. 18. Parkować samochody należy wyłącznie w wyznaczonym miejscu przy każdym stanowisku, nie bliżej niż 15m od linii brzegowej, zakaz poruszania się samochodami po terenie łowiska.
 2. 19. Na łowisku zabrania się:

-   rozpalania ognisk na terenie całego łowiska.

-   niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, robienie podpórek z gałęzi, naruszania linii brzegowej

-   używanie kamieni znajdujących się na stanowiskach jako ciężarki.

-   kąpieli w łowisku.

-   zaśmiecania terenu. Stanowisko po zakończeniu wędkowania należy pozostawić w czystości. Śmieci po zakończeniu pobytu należy w  szczelnych związanych workach pozostawić na stanowisku lub zanieść do śmietnika zlokalizowanego przy wjeździe na teren łowiska. Worki na śmieci dostępne są bezpłatnie u gospodarza łowiska

-   śmiecenia poprzez rozrzucanie niedopałków papierosów, łupków słonecznika itp.

-   załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC

-   niszczenia mienia łowiska, stanowisk i wszystkiego co się na nim znajduje

 1. 20. Przyjazd na łowisko z psem jest dozwolony. Należy go trzymać w obrębie własnego stanowiska. Odchody zostawione po zwierzętach, muszą zostać usunięte przez właściciela zwierzęcia – osoby rezerwującej stanowisko.
 2. 21. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.
 3. 22. Teren łowiska jest monitorowany. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.
 4. 23. Dokonanie rezerwacji lub wejście na teren łowiska jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu łowiska.
 5. 24. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.

 

Administratorem danych osobowych podanych podczas rezerwacji jest Sylwia Drelichowska Łowisko Pogalewo. Klient ma prawo wglądu, modyfikacji oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych w każdym momencie.