Rezerwacje przyjmujemy od jedej doby.

WYJĄTEK WEEKEND - Rezerwacje na weekendy przyjmujemy na minimum 2 doby (tj. od piątku do niedzieli).


Sobota jest dniem w który nie można przyjechać ani wyjechać z łowiska.


Wszystkie rezerwacje dłuższe, które obejmują weekend muszą być tak zaplanowane aby pobyt kończył lub zaczynał się w piątek lub w niedziele lub w inny dzień tygodnia z wyłączeniem soboty.

Rezerwacje dokonane od soboty lub kończące się w sobotę zostaną uznane za dokonane nieprawidłowo i anulowane.