Stanowisko nr 1

Zróżnicowane dno, sporo podwodnych przeszkód oraz głębokości od 0.5 do 4.5m - tak po krótce można scharakteryzować to stanowisko. Dwie piękne zatoczki są bardzo ciekawym miejscem na postawienie zestawów. Brzegi obrastają bujnie lilie wodne i grążele, gdzie karpie bardzo lubią przebywać. Na wiosenne ciepłe dni szczególnie ciekawy jest przeciwległy brzeg z wypłyceniami około 1m i krzakami wystającymi z wody. Mniej więcej po środku zatoki znajduję się stary "matecznik" o wymiarach mniej więcej 7m na 7m, gdzie dno jest twarde A głębokość w tym miejscu to około 2,8m. Znalezienie tego miejsca jest trudne ale można liczyć tam na regularne brania. Przez stanowisko przechodzi podwodny rów - również bardzo dobre miejsce.
Głębsze miejsca z do 4.5m znajdziemy przy granicy ze stanowiskami 2 i 4.
Na stanowisku istnieje możliwość wynajmu domku. Dodatkowo na stanowisku można korzystać bezpłatnie z energii elektrycznej, murowanego grila oraz ławek i stołu.

Stanowisko nr 2
Szczególnie polecane dla mniej doświadczonych wędkarzy.
Jest to najłatwiejsze stanowisko. Nie ma tu zaczepów ani podwodnych przeszkód. Idąc od brzegu dno powoli schodzi na 2-2.5m po czym jest gwałtowny spadek na 4-6m. W okolicach granicy ze stanowiskiem nr 4 jest podwodny garb, głębokości wahają się od 2m do 2.5m. W tym miejscu mamy twarde dno bez roślinności. Na większych głębokościach pojawia się delikatny namułek.
Na stanowisku istnieje możliwość wynajmu domku. Dodatkowo na stanowisku można korzystać bezpłatnie z energii elektrycznej, murowanego grila oraz ławek i stołu.

Stanowisko nr 3
Stopień trudności w przypadku tego stanowiska wzrasta - o ile chcemy ryzykować…
A mianowicie - z prawej strony mamy wspaniałą zatokę ze sporą ilością kołków, lilii wodnych, pni drzewek. Miejsce świetne szczególnie w słoneczne dni, gdy płytsze miejsca szybciej się nagrzewają. Dno w zatoczce twarde z głębokością około 1.5m.
Z uwagi na sporą ilość zaczepów należy szczególnie uważać przy holu. Dalej wzdłuż grobli mamy duże drzewa w wodzie oraz podwodną półkę o szerokości 1-1,5m i głębokości około 1,5m miejsca również znane jako bardzo łowne. W okolicach stanowiska nr 4 znajduje sie „plac” z grążelami, gdzie bardzo często trafia się duża ryba. Granica ze stanowiskiem nr 4 to podwodny garb z wypłyceniem na 2-2,5m z twardym dnem. Najgłębsze miejsce znajduje się na wysokości przewróconego drzewa, kilka metrów w głąb stawu, około 6,5-7m. Dno podobnie jak na stanowisku nr 2 łagodnie opada przez kilka metrów i następnie jest skarpa i spadek na 5m.
Na tym stanowisku większość ryb holuję sie z pontonu.
Na stanowisku istnieje możliwość wynajmu domku. Dodatkowo na stanowisku można korzystać bezpłatnie z energii elektrycznej, murowanego grila oraz ławek i stołu.

Stanowisko nr 4
Lewa strona ciągnie się wzdłuż podwodnego garba, mamy tu twarde dno z głębokościami między 2m a 2.5m. Idąc w prawo napotkamy skarpę i głębokość spada do 4-6m.
Przeciwległy brzeg przy granicy ze stanowiskiem nr 1 ma ok. 2-2,5m jest to "wpływ do zatoki". Wypłycenie na 0.5-1.5m znajdziemy pod drugim brzegiem przy trzcinach. Tam też rośnie cały pas lili wodnych i grążeli.
Na stanowisku można wynająć domek oraz bezpłatnie korzystać z energii elektrycznej, murowanego grila oraz ławek i stołu.

Stanowisko nr 5
Spore zróżnicowanie dna. Od 0.5m do 6,5-7m. Przeciwległy brzeg porośniętny jest trzciną oraz grążelami.Na tym stanowisku znajdują sie 2-3 krzaki w wodzie na kóre trzeba uważać pod czas holu. Dno twarde, w głębszych partiach z małym lub niewielkim namułkiem. W płytszych partiach wody warto szukać placów, jasnego dna wyczyszczonego przez ryby. W słoneczne bezwietrzne dni można bez problemów takie miejsca zlokalizować na głębokościach do ok. 1.5m.
Na stanowisku istnieje możliwość wynajmu domku. Dodatkowo na stanowisku można korzystać bezpłatnie z energii elektrycznej, murowanego grila oraz ławek i stołu.