CENNIK

ŁOWISKA KARPIOWEGO POGALEWO

WĘDKOWANIE

ILOŚĆ OSÓB

NA STANOWISKU

CAŁE STANOWISKO 1 DOBA

od 01.03 do 30.11

CAŁE STANOWISKO 1 DOBA

od 1.12 do 29.02

1 OSOBA (max 6 wędek)

200 zł

100 zł

2 OSOBY (max 6 wędek)

200 zł

100 zł

3 OSOBY (max 6 wędek)

200 zł

100 zł

OSOBA TOWARZYSZĄCA/

DZIECKO

Bezpłatnie

Bezpłatnie

1 DOBA

od 1.03 do 30.11

1 DOBA

od 1.12 do 29.02

DOMEK

100 zł

 50 zł

WYPOŻYCZENIE

PONTONU

20 zł

10 zł

OGRZEWANIE / KLIMATYZACJA (płatne na miejscu)

30 zł

30 zł

 

 

UWAGA - Dotyczy rezerwacji domków.
Informujemy, że w dniu przyjazdu pobierana jest kaucja w wysokości 100zł na poczet sprzątania. 
Nie jest wliczona w cenę rezerwacji.
Kaucja jest zwrotna w dniu wyjazdu po zdaniu posprzątanego domu.

Kaucje wysokości 100zł należy zapłacić gotówką w dniu przyjazdu na łowisko.
Nie ma możliwości wpłaty / zwrotu kaucji przelewem, blikiem itp.
 

 

REGULAMIN ŁOWISKA KARPIOWEGO POGALEWO

 

REGULAMIN

 

1. Wszystkie ryby objęte są całkowitą ochroną, obowiązuje zasada "złów i wypuść".

 

2. Wędkowanie dozwolone jest wyłącznie w wyznaczonych miejscach, maksymalnie na trzy wędki/os (6 wędek stanowisko), stanowiska wydzielone są stałymi markerami na wodzie.

 

3. Doba trwa od godziny 13:00 do godziny 11:00 dnia następnego.

 

4. Wymagane jest posiadanie:

- odpowiedniego sprzętu karpiowego służącego do połowu karpi, zakaz wędkowania na sprzęt przeznaczony do łapania na tzw. feeder, method feeder,

- środka antyseptycznego do odkażania ran, każdej wyholowanej rybie należy zdezynfekować ranę po haczyku jak i inne zauważone otarcia (środek można nabyć na łowisku),

- środka pływającego (ponton lub niewielka łódka) należy korzystać z niego w przypadku zaparkowania ryby w zaczepie,

- zestawy karpiowe z bezpiecznych klipsem, lub centryczne przelotowe bezpieczne,

- żyłek o średnicy co najmniej 0,35mm.

 

5. Na łowisku dozwolone jest:

- używanie środków pływających przez cała dobę w obrębie swojego stanowiska na własną odpowiedzialność, obowiązkowo w kamizelce ratunkowej,

- korzystanie z łódek zdalnie sterowanych,

- nęcenie pelletem, kulami proteinowymi, stick mix’ami, konopią i orzechem tygrysim

- używanie wyłącznie kukurydzy dostępnej na łowisku, kukurydza jest darmowa, dostępna u gospodarza łowiska po przyjeździe. Kukurydzy nie trzeba zamawiać. Obowiązują limity dobowe, uzależnione od pory roku. Kukurydza dostępna jest gdy temperatura wody osiągnie co najmniej 10° C.

- stawianie markerów na wodzie, natomiast przed opuszczeniem łowiska znaczniki muszą zostać zabrane z łowiska

- używanie haków z zadziorem, mikrozadziorem, jak i bezzadziorowych.

 

6. Na łowisku zabrania się:

- używania własnej kukurydzy, oraz gotowej kupnej - paczkowanej.

- używania własnych podbieraków, mat (kołysek), worków do ważenia i trzymania ryb (łowisko zapewnia podbierak, matę, worek do ważenia i trzymania ryb w wodzie)

- stosowania plecionek jako linki głównej

- stosowania przyponów strzałowych oraz lead corów.

- siłowego holowania ryb.

- fotografowania złowionych ryb na stojąco - dozwolone jest wyłącznie nad matą.

- wędkowania metodą inną niż włosową  (spinning, method feeder, feeder, spławik, łowienie “na żywca)

- wypływania poza obręb swojego łowiska bez zgody właściciela łowiska i osób zajmujących inne stanowiska.

 

7. Osoby obsługujące łowisko mają prawo do kontroli sprzętu oraz zestawów końcowych łowiącego w przypadku zastrzeżeń.

 

8. Złowionych ryb nie wolno przetrzymywać, należy je wypuszczać zaraz po sesji zdjęciowej.

 

9. Ryby wyjątkowo słabe, zranione, z oznakami choroby, ranami lub krwawiące z pod pokrywy skrzelowej należy

przechować i niezwłocznie pokazać obsłudze łowiska.

 

REZERWACJE

 

10. Rezerwacji stanowisk można dokonać całodobowo przez system rezerwacji online.

 

11. Do wędkowania wydzielonych zostało tylko 5 dwuosobowych stanowisk. Rezerwacja dotyczy pełnej obsady stanowiska - dwie osoby łowiące. Dopuszczony jest przyjazd w trzy osoby łowiące na jedno stanowisko (max 6 wędek). W takiej sytuacji nie ma dopłaty za trzecią osobę. Opłacie podlega stanowisko dwuosobowe - 200zł/doba.

 

12. Na każdym stanowisku znajduje się domek i ponton z możliwością jego wynajęcia.

 

13. Rezerwacje na weekendy przyjmujemy na minimum 2 doby (tj. od piątku do niedzieli).

 

14. Sobota jest dniem w który nie można przyjechać ani wyjechać z łowiska. Wszystkie rezerwacje muszę być tak dokonane aby pobyt kończył lub zaczynał się w piątek lub w niedziele. Rezerwacje które zostaną dokonane od soboty, lub do soboty zostaną anulowane.

 

15. Szczegółowe informacje dotyczące rezerwacji zawarte są w Regulamin Sklepu Internetowego Łowisko Pogalewo”

 

PRZEPISY PORZĄDKOWE

 

16. Parkować samochody należy wyłącznie w wyznaczonym miejscu przy każdym stanowisku, nie bliżej niż 15m od linii brzegowej, zakaz poruszania się samochodami po terenie łowiska.

 

17. Na łowisku zabrania się:

- rozpalania ognisk na terenie całego łowiska.

- niszczenia zieleni poprzez samowolne wycinanie drzew, krzewów, trzcin, robienie podpórek z gałęzi, naruszania linii brzegowej

- używanie kamieni znajdujących się na stanowiskach jako ciężarki.

- kąpieli w łowisku.

- zaśmiecania terenu -stanowisko po zakończeniu wędkowania należy pozostawić w czystości. Śmieci w trakcie pobytu należy segregować i wrzucać do przygotowanych pojemników. Po zakończeniu pobytu należy w szczelnych związanych workach pozostawić na stanowisku. Worki na śmieci dostępne są bezpłatnie u gospodarza łowiska. Nieposegregowane odpady należy bezwzględnie zabrać ze sobą. Zakaz pozostawiania nieposegregowanych odpadów na łowisku.

- śmiecenia poprzez rozrzucanie niedopałków papierosów, łupków słonecznika itp.

- załatwiania potrzeb fizjologicznych poza WC

- używania własnych urządzeń grzewczych na prąd oraz innych urządzeń które nie są na wyposażeniu łowiska/domków (czajniki, tostery, grzejniki itp.)

- niszczenia mienia łowiska, stanowisk i wszystkiego co się na nim znajduje

 

18. Przyjazd na łowisko z psem jest dozwolony. Należy go trzymać w obrębie własnego stanowiska. Odchody zostawione po zwierzętach, muszą zostać usunięte przez właściciela zwierzęcia – osoby rezerwującej stanowisko.

 

19. Osoba korzystająca z łowiska ma obowiązek zachowywać się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami dobrego wychowania i nie utrudniać wędkowania na sąsiednich stanowiskach.

 

20. Teren łowiska jest monitorowany. Dane uzyskane z monitoringu wykorzystywane będą jedynie przeciwko osobom naruszającym postanowienia regulaminu łowiska.

 

21. Dokonanie rezerwacji lub wejście na teren łowiska jest jednoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem regulaminu łowiska.

 

22. Łamanie Regulaminu oraz zachowanie niezgodne z ogólnie przyjętymi normami, powoduje wyproszenie z Łowiska bez możliwości zwrotu kosztów oraz odmówienie sprzedaży zezwolenia na wędkowanie w przyszłości.

 

 

Regulamin Sklepu Internetowego Łowisko Pogalewo

I. Informacje ogólne

   1. Właścicielem Sklepu Internetowego: Adam Drelichowski WRATISLAVIA BAITS ul. Średzka 39a/u13, 54-001 Wrocław NIP: 8971722734 REGON 369316237 tel. +48 603534653 email: kontakt.lowiskopogalewo@gmail.com Organ rejestrowy / ewidencyjny – MINISTER GOSPODARKI Nazwa rejestru / ewidencji – CENTRAL NA EWIDEN CJA I INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

   2. Właściciel świadczy usługi za pośrednictwem Sklepu Internetowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   3. Niniejszy Regulamin określa zasady i sposób korzystania ze Sklepu Internetowego i jest udostępniony na stronie internetowej www.lowiskopogalewo.pl w taki sposób, aby Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z usług, mógł pozyskać, odtworzyć, utrwalić oraz przechowywać (w tym, w zwykłym toku czynności) treść Regulaminu, za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

   4. Użytkownik jest zobowiązany przed rozpoczęciem korzystania z usług Sklepu Internetowego do zapoznania się z Regulaminem, a także do dokonania pozostałych czynności, o których mowa w Rozdziale III ust. 2. Korzystając z usług Sklepu Internetowego, Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem jak również, iż go akceptuje i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

   5. Właściciel Sklepu Internetowego zapewnia kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 603534653 w dni robocze, w godzinach: 10.00 – 17.00 oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: kontakt.lowiskopogalewo@gmail.com

   6. W celu uzyskania dostępu do świadczonych usług, Użytkownik powinien spełnić następujące wymagania techniczne:

a) posiadać komputer z dostępem do Internetu i przeglądarkę internetową typu: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome,

b) posiadać aktywne konto poczty elektronicznej,

c) włączyć obsługę języka JavaScript, ramek i stylów CSS.

   7. Właściciel Sklepu Internetowego informuje, iż transmisja danych między komputerem Użytkownika a stronami internetowymi nie ma charakteru poufnego i może być narażona na ingerencję osób trzecich (wirusy, spam itp.). W celu uniknięcia ingerencji osób trzecich  Użytkownik powinien upewnić się, czy jego komputer jest zabezpieczony przed złośliwym oprogramowaniem oraz czy posiada aktualne oprogramowanie antywirusowe i inne tego typu zabezpieczenia.

   8. Właściciel Sklepu Internetowego zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Sklepu. W razie wystąpienia awarii i błędów technicznych spowodowanych kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem bądź innymi przyczynami, Właściciel Sklepu Internetowego dołoży wszelkich starań, by w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych. Właściciel Sklepu Internetowego nie ponosi odpowiedzialność za skutki awarii technicznych, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

   8. W celu rozwoju Sklepu Internetowego oraz minimalizowania ryzyka wystąpienia awarii, konieczne są okresowe przerwy techniczne, w czasie których w systemie informatycznym wprowadzane są odpowiednie zmiany. Właściciel Sklepu zobowiązuje się planować przerwy techniczne w miarę możliwości na godziny nocne tak, aby były jak najmniej uciążliwe dla Użytkowników.

 

II. Definicje

 

   1. Regulamin – niniejszy Regulamin Sklepu Internetowego Łowisko Karpiowe „Pogalewo”,

   2. Sprzedawca – Adam Drelichowski WRATISLAVIA BAITS ul. Średzka 39a/u13, 54-001 Wrocław NIP: 8971722734 REGON 369316237

   3. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która choćby tylko odwiedzała Sklep Internetowy i zaakceptowała Regulamin,

   4. Klient – Użytkownik, który kupuje w Sklepie Internetowym Usługę,

   5. Sklep Internetowy – Sklep Internetowy Łowisko Karpiowe „Pogalewo” dostępny pod adresem https://lowiskopogalewo.pl,

   6. Rezerwacja –  złożona przez Klienta za pośrednictwem Sklepu Internetowego oferta zawarcia Umowy Sprzedaży,

   7. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Usługi zawarta między Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego,

   8. Usługa – zezwolenie na korzystanie z Łowiska Karpiowego „POGALEWO” na zasadach określonych w odrębnym regulaminie,

   9. Rejestracja – proces wypełnienia przez Użytkownika formularza, znajdującego się na stronie Sklepu Internetowego w celu zawarcia i realizacji Umowy Sprzedaży,

 10. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

   11. Informacja Handlowa – informacja zawierająca opis Usługi, a ponadto informacja na temat ceny Usługi i jej dostępności, zredagowana i wprowadzana przez Właściciela Sklepu Internetowego. Informacją handlową jest również każda informacja spełniająca wymogi definicji ustawowej zawartej w art. 2 ust. 2 ustawy dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.).

 

III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

 

   1. Za pośrednictwem Sklepu Internetowego, Użytkownik może kupić zezwolenie na połów ryb na Łowisku Karpiowym „POGALEWO”. Zakup zezwoleń następuje poprzez dokonanie Rezerwacji. Użytkownik może składać Rezerwacje w Sklepie Internetowym bez konieczności uprzedniego założenia konta.

   2. Przed każdorazową Rezerwacją konieczne jest podanie wymaganych danych osobowych, zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, regulaminu korzystania z Łowiska Karpiowego, a także potwierdzenia pełnoletności.

 

IV. Usługi

   1. Szczegółowe informacje o Usługach, w tym o cenach, znajdują się na stronie Sklepu Internetowego pod adresem https://lowiskopogalewo.pl/content/9-regulamin-i-cennik

   2. Usługi świadczone są od 1 stycznia do 31 grudnia w danym roku kalendarzowym, przy czym dostępność Usług w okresie zimowym uzależniona będzie od warunków pogodowych.

   3. Ceny Usług podane są w kwotach brutto (zawierają podatek VAT) w walucie PLN i nie uwzględniają kosztów, które mogą powstać w związku z transferem środków pieniężnych. Koszty te Użytkownik ponosi we własnym zakresie.

   4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen Usług, przy czym uprawnienie to nie będzie miało wpływu na Rezerwacje dokonane przed wejściem w życie zmian cen.

   5. Informacje o Usługach zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.

 

V. Rezerwacja

   1. Użytkownik dokonuje Rezerwacji poprzez wybranie dostępnego terminu przyjazdu oraz stanowiska na Łowisku, wprowadzając swoje prawdziwe dane w puste miejsca formularza oraz wpłacając 50% kwoty za rezerwację. Pozostałą 50% należy opłacić do 30 dni przed data planowane przyjazdu na łowisko na dane wskazane w mailu.

   2. Użytkownik w celu dokonania Rezerwacji, obowiązany jest podać następujące dane:

a) imię,

b) nazwisko,

c) adres e-mail,

d) numer telefonu,

   3. Rezerwację uważa się za dokonaną po opłaceniu 100% kwoty i podaniu wymaganych danych zgodnie z wcześniejszymi postanowieniami.

   4. Pojedyncza Rezerwacja obejmuje pełną obsadę danego stanowiska (2 osoby)

 

VI. Dokonywanie Rezerwacji/Zawarcie Umowy Sprzedaży

   1. Dokonanie Rezerwacji stanowi ofertę w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.

   2. Rezerwacje mogą być dokonywane w ciągu 7 dni tygodnia, 24 godziny na dobę.

   3. Dokonanie Rezerwacji polega na wybraniu Usługi w dostępnym okresie.

   4. Rezerwacja zostaje dokonana, gdy Użytkownik kliknie przycisk „Zamawiam i zobowiązuję się zapłacić”.

   5. Niezwłocznie po dokonaniu Rezerwacji System wyśle na adres e-mail wskazany przez Klienta wiadomość potwierdzającą dokonanie Rezerwacji. Z chwilą przesłania Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia otrzymania Zamówienia zostaje zawarta Umowa Sprzedaży.

   6. Sprzedawca dochowa najwyższej staranności przy aktualizowaniu na stronie Sklepu Internetowego dostępności Usług.

   7. Potwierdzenie dokonania Rezerwacji, o którym mowa powyżej w ust.5 zawierać będzie, w szczególności oznaczenie stron Umowy Sprzedaży, Usługę oraz cenę. Do potwierdzenia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Sprzedawca załącza informację przeznaczoną dla Konsumenta o potwierdzeniu zawarcia umowy, zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 

 

VII. Płatności

   1. Klient zobowiązany jest zapłacić za Usługi przelewem.

Podczas składania Zamówienia Klient wybiera następujący sposobów płatności:

a) przedpłata poprzez przelew on-line

   2. W tytułach przelewów dopłat 50% Klient powinien wskazać swoje imię, nazwisko i numer stanowiska

   3. W przypadku przelewu on-line płatności należy dokonać bezzwłocznie (w ciągu 15 minut), zgodnie z wytycznymi podanymi przez system płatności. W przypadku braku dokonania płatności, rezerwacja zostaje anulowana.

   4. W razie nieskorzystania przez Klienta z Usługi wpłacone kwoty nie podlegają zwrotowi

 

VIII. Korzystanie z Łowiska Karpiowego „POGALEWO”

   1. W ramach dokonanej Rezerwacji przyjazd na Łowisko możliwy jest w godzinach OD 11:00. Łowisko należy opuścić w ostatnim dniu objętym Rezerwacją do godziny 10.00.

   2. Szczegółowe zasady korzystania z Łowiska zostały określone w odrębnym regulaminie, dostępnym tutaj. Klient zobowiązany jest do zapoznania się z tymi zasadami oraz do ścisłego ich przestrzegania.

 

IX. Reklamacja/Odstąpienie od Umowy Sprzedaży

   1. Reklamacja Klienta będzie rozpoznawana przy odpowiednim zastosowaniu przepisów Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (art. 556 KC i n.).

   2. Klient powinien zgłosić reklamację na adres e-mail: kontakt.lowiskopogalewo@gmail.com dokładnie wskazując, na czym polega niezgodność Usługi z umową.

   3. Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni. W tym czasie powiadomi Klienta o dalszym sposobie postępowania.

   4. Klientowi będącemu Konsumentem, na podstawie art. 38 pkt.12 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży w terminie czternastodniowym bez podawania przyczyny, o którym mowa w art. 27 wymienionej ustawy

 

X. Ochrona danych osobowych/Spełnienie obowiązku informacyjnego

   1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Adam Drelichowski WRATISLAVIA BAITS ul. Średzka 39a/u13, 54-001 Wrocław NIP: 8971722734 REGON 369316237 Dane kontaktowe administratora są następujące: nr tel. +48 603534653 email: kontakt.lowiskopogalewo@gmail.com

   2. Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO tj. o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w związku z wykonywaniem umowy a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tzn. przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Prawnie uzasadnionym interesem, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym jest wykonywanie przez administratora działalności gospodarczej, w szczególności oferowanie produktów i usług, a także dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej. Prawnie uzasadnionym interesem dla przetwarzanie danych w ramach wymienionej podstawy jest również ochrona mienia administratora oraz bezpieczeństwo Klientów.  Przetwarzanie danych o naszych Klientach, po ustaniu stosunku umownego, służy również innym celom związanym z wykonywaną działalnością gospodarczą takim jak cele marketingowe, analityczne i statystyczne. Przetwarzanie danych osobowych może się odbywać również na podstawie art. 6 ust.1 lit. a) RODO, w przypadku uzyskania zgody na przetwarzanie danych takich jak wizerunek, imię i nazwisko dla celów marketingowych. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przetwarzanie stanowi wypełnienie obowiązku administratora wynikającego z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisów podatkowych.

   3. W określonych wyżej celach przetwarzamy następujące Pana/Pani dane osobowe: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, adres zamieszkania, wizerunek, numer rachunku bankowego.

   4. Pana/Pani dane będą przetwarzane przez administratora przez czas niezbędny do zrealizowania celów, o których mowa w ust.2 powyżej. Dane osobowe mogą być przetwarzane dłużej, jeśli na administratora taki obowiązek nakładają bezwzględnie wiążące przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy podatkowe, prawa pracy, czy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

   5. Pana/Pani dane mogą być przekazywane kategoriom odbiorców w następujących obszarach:

a) obsługa płatności,

b) księgowość i realizacja obowiązków nałożonych przepisami o rachunkowości,

c) serwisowanie oprogramowania komputerowego,

d) usługi pocztowe, usługi kurierskie czy logistyczne w związku z realizacją umowy,

e) kampanie marketingowe, w tym usługi marketingowe realizowane na rzecz Łowiska w zakresie zapisu dźwięku i obrazu.

 

   6. Pana/Pani dane nie będą przekazywane do odbiorców poza Europejski Obszar Gospodarczy lub do organizacji międzynarodowych.

   7. Pana/Pani dane nie będą służyły do podejmowania decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o których mowa w art. 22 RODO.

   8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania, nr telefonu jest konieczne dla zawarcia umowy oraz jej prawidłowego wykonywania. W razie niepodania tych danych, zawarcie umowy nie będzie możliwe. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych, w szczególności do umieszczenia imienia, nazwiska i wizerunku na stronie internetowej lub profilu Facebook Łowiska, uzależnione jest całkowicie od zgody Klienta, której wyrażenie jest w pełni dobrowolne. Zgoda może być przez Klienta w dowolnym momencie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody należy złożyć za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e – mail wskazany powyżej w ustępie 1.

   8. Pana/Pani dane są przetwarzane w formie elektronicznej (przechowywane w bazie danych Spółki) oraz w formie papierowej.

   9. Administrator oświadcza, że stosowane przez nią środki organizacyjne i techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa procesom przetwarzania danych osobowych odpowiadają wymaganiom określonym w RODO, w szczególności postanowieniom art. 32 RODO.

   10. Mając na uwadze przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych, informujemy, że ma Pan/Pani prawo do:

a) żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania (zgodnie z art. 15 i 16 RODO),

b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 17 i 18 RODO),

c) wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych (zgodnie z art. 21 RODO),

d) przenoszenia danych osobowych (zgodnie z art. 20 RODO),

e) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

XI. Pliki „cookies”

   1. Sklep Internetowy wykorzystuje pliki typu „cookies” w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika.

   2. Plikami typu „cookies” są pliki tekstowe zapisywane przez przeglądarkę internetową Użytkownika na jego komputerze, pozwalające na identyfikację Użytkownika oraz utrwalające jego preferencje na podstawie historii odwiedzanych witryn internetowych.

   3. W ramach Sklepu Internetowego, Sprzedawca stosuje następujące rodzaje plików „cookies”:

a) „niezbędne” pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego

b) pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa,

c) pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron Sklepu Internetowego.

   4. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Sklepu Internetowego mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików „cookies” (instrukcja zmiany ustawień). Ustawienia te mogą zostać zmienione ta by blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie „cookies” oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym informacje będą przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika.

   5. W ramach prowadzenia strony Sklepu Internetowego jej administrator nie stosuje plików „cookies” pozwalających na dostarczenie informacji identyfikujących konkretnego użytkownika.

 

XII. Postanowienia końcowe

   1. Właściciel Sklepu Internetowego ma prawo do zmiany Regulaminu. Zobowiązuje się o tym poinformować Użytkowników na stronie www.lowiskopogalewo.pl Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po 14 dniach od dnia ich opublikowania na stronie www.lowiskopogalewo.pl i przez ten czas będą wyraźnie zaznaczone, tak aby Użytkownicy mogli je zauważyć bez wnikliwej analizy całego Regulaminu. Informacja o zmianach będzie nadto widoczna w czasie określonym w zdaniu poprzedzającym przy każdorazowym wejściu na stronę internetową Sklepu.

   2. Cała treść stron Sklepu Internetowego chroniona jest prawem autorskim i prawem własności przemysłowej na rzecz Właściciela Sklepu Internetowego.

   3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także – w odniesieniu do Konsumentów – ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

   4. Regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2022.